Опитування

Як часто ви берете участь у конференціях?
 

Погода

Погода в Львове

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1.  Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України), 08.06.05.

2.  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 19.01.06.

3.  Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України ), 10.11.99.

4.  Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України), 18.01.07.

5.  Витоки педагогічної майстерності (Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка).20.09.07

6.  Військова освіта (Головне управління військової освіти Міністерства оборони України, Науково-методичний центр військової освіти, Київський інститут внутрішніх справ), 11.04.01.

7.  Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки, 30.06.04.

8.  Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Педагогіка і психологія”, 09.06.99.

9.  Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 19.01.06.

10.  Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: педагогіка і психологія, 11.10.00.

11.  Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”, 09.06.99.

12.  Вісник КНУКіМ. Серія: Педагогіка (Київський національний університет культури і мистецтв), 11.10.00.

13.  Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, 09.06.99.

14.  Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна, 09.06.99.

15.  Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка, 12.06.02.

16.  Вісник національної академії оборони України, 14.06.2007.

17.  Вісник післядипломної освіти (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Асоціація безперервної освіти дорослих), 04.07.06.

18.  Вісник Прикарпатського університету. Серія “Педагогіка” (м. Івано-Франківськ), 09.06.99.

19.  Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: романо-германська філологія, 08.06.05.

20.  Вісник Харківського національного університету. Серія Валеологія: сучасність і майбутнє. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), 14.06.2007.

21.  Вісник Харківської державної академії культури, 09.02.00.

22.  Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки, 11.10.00.

23.  Вестник Севастопольского государственного технического университета. Серия: педагогика, 09.03.06.

24.  Гуманізація навчально-виховного процесу (Інститут змісту і методів навчання, Слов’янський державний педагогічний інститут Міносвіти  України), 10.11.99.

25.  Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди, 15.01.03.

26.  Дидактика математики: проблеми і дослідження (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, Інститут педагогіки АПН України, Донецький державний університет Міносвіти України, Донецька фірма наукоємних технологій НАН України), 10.11.99.

27.  Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України), 12.06.02.

28.  Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр), 09.02.00.

29.  Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України), 14.11.01.

30.  Духовність особистості: методологія, теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України), 30.06.04.

31.  Жестова мова і сучасність (Інститут спеціальної педагогіки АПН України), з корекційної педагогіки, 13.02.08.

32.  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. (Харківський держав­ний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди), 09.06.99.

33.  Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки, 08.09.99.

34.  Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова педагогіка), 11.05.00.

35.  Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), 14.06.2007.

36.  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педа­гогіч­ного університету. Серія соціально-педагогічна, 09.06.99.

37.  Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: педагогічна, 09.02.00.

38.  Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова педагогіка), 09.02.00.

39.  Збірник наукових праць Національної академії  Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, 09.02.00.

40.  Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного інституту  ім. В.Г.Короленка. Серія: Педагогічні науки, 08.09.99.

41.  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Міносвіти України, 09.02.00.

42.  Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Серія “Педагогічні науки”, 09.06.99.

43.  Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова), 08.09.99.

44.  Конфліктологічна експертиза: теорія і методика(Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України), 09.02.00.

45.  Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України), 11.10.00.

46.  Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (Інститут педагогіки АПН України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, дочірнє підприємство приватний вищий навчальний заклад “Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну). 13.02.08.

47.  Наука і сучасність  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова), 08.09.99.

48.  Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, 12.06.02.

49.  Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту, 09.06.99.

50.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія, 11.04.01.

51.  Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету, 09.02.00.

52.  Науковий вісник Національного аграрного університету, 10.11.99.

53.  Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, 09.06.99.

54.  Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія, 08.09.99.

55.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання, 30.06.04.

56.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 30.06.04.

57.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління, 30.06.04.

58.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 30.06.04.

59.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, 30.06.04.

60.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання, 30.06.04.

61.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 19.01.06.

62.  Наукові  записки Тернопільського державного педагогічного універ­ситету імені Володимира Гнатюка. Серія “Педагогіка”, 09.06.99.

63.  Наукові записки Вінницького державного педагогічного універ­ситету імені Михайла Коцюбинського. Серія “Педагогіка і психологія”, 09.06.99.

64.  Наукові записки кафедри педагогіки (Харківський державний університет, Інститут сходознавства і міжнародних відносин, "Харківський колегіум", Харківський педагогічний коледж), 11.05.00.

65.  Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету  ім. В.Винниченка. Серія: педагогічні науки, 08.09.99.

66.  Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія “Педагогічні та історичні науки”, 09.06.99.

67.  Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія, 10.11.99.

68.  Наукові записки. (Острозька академія), 09.06.99.

69.  Наукові праці академії (Державна льотна академія України Міносвіти і науки України), 11.10.00.

70.  Наукові праці. Серія:  Педагогічні науки  (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія"), 11.05.00.

71.  Нові технології навчання (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ), 11.04.01 -13.02.08.

72.  Нові технології навчання (Державна наукова установа „Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”), 13.02.08

73.  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету, 09.06.99.

74.  Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. (Рівненський державний педагогічний інститут), 11.10.00.

75.  Педагогіка вищої та середньої школи (Криворізький державний педагогічний університет МОН України), 12.06.02.

76.  Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів), 08.09.99.-14.06.2007.

77.  Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. (Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Гуманітарний університет „Запорізький інститут державного та муніципального управління”), 14.06.2007.

78.  Педагогіка та психологія. (Харківський державний педагогічний уні­вер­ситет ім. Г.С. Сковороди), 09.06.99.

79.  Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти і науки України), 11.04.01.

80. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Інститут проблем виховання АПН України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка). 08.06.05.

81.  Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка), 11.06.03.

82.  Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка). 09.04.08

83.  Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр середньої загальної освіти, АПН України, Інститут педагогіки, Головне управління освіти Київської міськдержадміністрації), 11.04.01.

84.  Педагогічні науки. (Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Ма­каренка), 09.06.99.

85.  Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського Міністерства мистецтв та культури України), 09.02.00.

86.  Проблеми інженерно-педагогічної освіти (Українська інженерно-педагогічна академія МОН України), 12.06.02.

87.  Проблеми освіти (Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти ), 11.04.01 – 13.02.08

88.  Проблеми освіти (Державна наукова установа „Інститут інноваційних технологій і змісту освіти”), 13.02.08.

89.  Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний університет ім. Л.Українки), 08.09.99.

90.  Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України), 09.02.00.

91.  Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури), 10.11.99.

92.  Проблеми сучасного підручника (Інститут педагогіки АПН України), 12.06.02.

93.  Проблеми сучасної педагогічної освіти . Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут), 14.11.01.

94.  Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: педагогічні науки (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України), 30.06.04.

95.  Проблеми трудової і професійної підготовки (АПН, Інститут педагогіки, Слов’янський державний педагогічний інститут Міносвіти України), 10.11.99.

96.  Професійно-художня освіта України (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників МОН України), 15.12.04.

97.  Психологія та педагогіка: спеціальні ( Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова), 11.05.00.

98. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини МОН України), 15.01.03.

99. Соціалізація особистості (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова), 08.09.99.

100.  Соціальні технології. (Київський національний університет ім. Тара­са Шевченка), 09.06.99.

101.  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (Інститут педагогіки і психології професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, АПН України, Міносвіти і науки України), 11.10.00.

102.  Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова), 08.09.99.

103.  Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (Інститут проблем виховання  АПН, Міносвіти України), 09.02.00.

104.  Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України), 14.11.01.

105.  Теоретичні питання освіти та виховання (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти України), 10.11.99.

106.  Теорія і методика мистецької освіти (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Міносвіти і науки України), 14.11.01.

107.  Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін (Рівненський державний гуманітарний університет), 09.02.00.

108.  Теорія та методика навчання та виховання. (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди), 09.06.99.

109.  Школа першого ступеня: теорія і практика (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди МОН України), 15.12.04.

 

ЖУРНАЛИ

1.  Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України), 15.12.04.

2.  Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України), 08.09.99.

3.  Вересень, 09.06.99.

4.  Вища освіта України (МОН України, АПН України, Інститут вищої освіти АПН України), 15.01.03.

5.  Вища школа (Міністерство освіти і науки України), 08.11.07.

6.  Вісник Вінницького політехнічного інституту , 10.11.99.

7.  Вісник Житомирського педагогічного університету, 11.05.00.

8.  Вісник Книжкової палати, 11.10.00.

9.  Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України, 12.06.02.

10.  Вісник Української академії державного управління при Президен­тові України, 09.06.99.

11.  Вісник Черкаського державного університету. Серія: педагогічні науки, 09.06.99.

12.  Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (Міносвіти України, видавництво "Педагогічна преса"), 10.11.99.

13.  Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН України), 08.09.99.

14.  Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України), 12.06.02.

15.  Дефектологія, 09.06.99.

16.  Джерела (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників), 10.11.99.

17.  Дивослово, 09.06.99.

18.  Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса"), 11.04.01.

19.  Дошкільне виховання, 09.06.99.

20.  Зарубіжна література в навчальних закладах, 09.06.99.

21.  Імідж сучасного педагога (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка, Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників ім. М.В.Остроградського, ТОВ "АСМІ"), 11.05.00.

22.  Іноземні мови (Київський державний лінгвістичний університет), 09.02.00.

23.  Історико-педагогічний альманах (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини МОН України), 30.06.05.

24.  Історія в школах України (Міносвіти України), 10.11.99.

25.  Комп’ютер у школі та сім’ї, 09.06.99.

26.  Математика в школі (Міносвіти, АПН України), 08.09.99.

27.  Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська дитяча Академія мистецтв), 08.09.99.

28.  Молодь і ринок (Дрогобицький державний педагогічний університету імені Івана Франка МОН України), 08.06.05.

29.  Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України), 10.11.99.

30.  Науковий вісник Ужгородського державного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 09.02.00.

31.  Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти і науки України), 11.10.00.

32.  Наукові праці. Серія: педагогіка (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА), 08.06.05.

33.  Наукові праці. Серія: Педагогічні науки (Миколаївська філія НаУКМА), 12.06.02.

34.  Наша школа, 09.06.99.

35.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України), 12.06.02.

36.  Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Рівненський інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів), 08.09.99.

37.  Обрії (Івано-Франківський інститут післядипломної освіти педагогічних працівників), 10.11.99.

38.  Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка), 14.11.01.

39.  Освіта і управління, 09.06.99.

40.  Освіта на Луганщині (Луганський інститут післядипломної освіти Міносвіти України, Головне управління освіти Луганської облдержадміністрації), 10.11.99.

41.  Освіта регіону (Вищий навчальний заклад „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”), 14.06.2007.

42.  Педагогіка і психологія (АПН України), 08.09.99.

43.  Педагогіка і психологія професійної освіти, 09.06.99.

44.  Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи (Інститут педагогіки АПН України, ВНЗ Інститут реклами), 19.01.06.

45.  Педагогічний пошук (Волинський обласний навчально-методичний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів, Управління освіти Волинської облдержадміністрації), 11.05.00.

46.  Позашкільна освіта та виховання. Академія педагогічних наук  України, Інститут проблем виховання академії педагогічних наук України 21.05.08.

47.  Постметодика, 09.06.99.

48.  Початкова школа, 09.06.99.

49.  Професійна освіта: педагогіка і психологія (Інститут педагогіки і психології  професійної освіти АПН України, Вища Педагогічні Школа у Ченстохові), 11.04.01.

50.  Професійно-технічна освіта (Міносвіти України, АПН, Інститут змісту і методів навчання, Інститут педагогіки і психології професійної освіти), 10.11.99.

51.  Рідна школа, 09.06.99.

52.  Рідні джерела (Освітній науково-методичний центр "Україна-діаспора", АПН України, Товариство міжнародних зв’язків "Україна-Світ"), 11.05.00.

53.  Русская словесность в школах Украины (МОН України, Інститут педагогіки України АПН України, Асоціація вчителів російської мови та літератури України), 12.06.02.

54.  Світло (Управління освіти Київської облдержадміністрації, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім.Г.Сковороди), 10.11.99.

55.  Соціальна педагогіка: теорія і практика (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка МОН України), 15.12.04.

56.  Соціальна робота  в Україні: теорія і практика (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України, Державний центр соціальних служб для молоді, «Фонд соціальної роботи», Ліга соціальних працівників України), 15.12.04.

57.  Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди), 12.06.02.

58.  Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти України), 08.09.99.

59.  Українська література в загальноосвітній школі, 09.06.99.

60.  Українська мова і література в школі (Інститут педагогіки АПН України), 11.05.00.

61.  Українська полоністика (Житомирський державний університет імені Івана Франка), 14.06.2007.

62.  Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України), 08.09.99.

63.  Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України), 08.09.99.

64.  Шлях освіти (Міносвіти України, АПН, Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України), 10.11.99.

 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

1.  Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України), 08.06.05.

2.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки, 13.12.00.

3.  Віснику Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки, 30.06.04.

4.  Віснику Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні наук. Психологічні науки, 10.12.03.

5.  Всесвітня література та культура в навчальних закладах України (видавництво «Антросвіт»), 08.11.00.

6.  Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (ТОВ з обмеженою відповідальністю „Видавництво „Освіта України”), 14.06.2007.

7.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України), 14.11.01.

8.  „Наукові праці Вищого навчального закладу „Донецький національний технічний університет”. Серія: „Педагогіка, психологія і соціологія”, 20.09.07

9.  Новий колегіум (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України), 12.06.02.

10.  Педагогічний дискурс. (Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) 09.04.08

11.  Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі (Рівненський економіко-гуманітарний інститут, АПН України, МОН України), 14.11.01.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1.  Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України). 08.06.05.

2.  Актуальні проблеми психології (Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України). 08.09.99

3.  Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 08.06.05

4.  Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го дер­жа­в­но­го лін­г­ві­с­ти­ч­но­го уні­вер­си­те­ту. 09.06.99

5.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Військово-спеціальні науки. 12.06.02

6.  Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­чен­ка. Се­рія “Со­ці­о­ло­гія. Пси­хо­ло­гія. Пе­да­го­гі­ка”. 09.06.99

7.  Вісник Львівського університету. Серія: філософські науки. 09.02.00

8.  Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. 14.11.01

9.  Вісник національної академії оборони України, 14.06.2007.

10.  Ві­с­ник При­кар­пат­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка. Се­рія “Фі­ло­со­фія, со­ці­о­ло­гія, пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

11.  Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філософські і психологічні науки. 12.06.02

12.  Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го дер­жа­в­но­го пе­да­го­гі­ч­но­го уні­вер­си­те­ту ім.  Г.С. Ско­вороди. Се­рія “Пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

13.  Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

14.  Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. 15.01.03

15.  Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі (Інститут дефектології АПН України). 12.06.02

16.  Збі­р­ник Дні­п­ро­пе­т­ров­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія”. 09.06.99

17.  Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова психологія). 09.06.99

18.  Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Ін­сти­ту­ту пси­хо­ло­гії ім. Г.С. Костюка АПН Укра­ї­ни. 09.06.99

19.  Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Ки­їв­сь­ко­го вій­сь­ко­во­го гу­ма­ні­та­р­но­го ін­сти­ту­ту Міноборони Укра­ї­ни (військова психологія). 11.05.00

20.  Збірник наукових праць Національної академії Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького. 11.04.01

21.  Збірник наукових праць(психологічні науки) (Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Бердянський державний педагогічний університет МОН України). 08.06.05

22.  Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника Міносвіти України). 09.02.00

23.  Конфліктологічна експертиза: теорія і методика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Товариство конфліктологів України). 15.01.03

24.  Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна).09.04.08

25.  Науковий вісник  Південноукраїнського  державного педагогічного університету ім.К.Д.Ушинського. 09.02.00

26.  Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. 11.04.01

27.  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 30.06.04

28.  Наукові записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. 10.11.99

29.  Наукові записки Острозької академії. 08.09.99

30.  Наукові записки Харківського військового університету Міноборони України. Серія: соціальна філософія, педагогіка, психологія. 10.11.99

31.  Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Соціальні філософія, психологія. 08.06.05

32.  Наукові праці МАУП (Міжрегіональна академія управління персоналом), 14.06.2007.

33.  Наукові студії з політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України). 08.09.99

34.  Наукові студії із соціальної та політичної психології (Інститут соціальної та політичної психології АПН України). 11.10.00

35.  Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (Інститут проблем виховання АПН України, Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка). 15.12.04

37.  Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка). 15.01.03

38.  Педагогічний процес: теорія і практика (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка).09.04.08

39.  Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України). 11.05.00

40.  Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут внутрішніх справ МВС України). 09.02.00

41.  Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (Інститут соціальної та політичної психології АПН України), 04.07.06.

42.  Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія (Кримський державний гуманітарний інститут). 11.04.01

43.  Психологія та педагогіка: спеціальні (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). 11.05.00

44.  Пси­хо­ло­гія. (На­ці­о­наль­ний пе­да­го­гі­ч­ний уні­вер­си­тет ім. М.П. Дра­гоманова). 09.06.99

45.  Со­ці­аль­ні тех­но­ло­гії. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім.Та­ра­са Ше­в­чен­ка). 09.06.99

46.  Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки (Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України). 14.11.01

 

ЖУРНАЛИ

1.  Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. 12.06.02

2.  Гуманітарні науки (Кримський державний гуманітарний інститут МОН України). 12.06.02

3.  Дефектологія (Міносвіти України, АПН України). 10.11.99

4.  Директор школи, ліцею, гімназії (Міністерство освіти і науки України, АПН України, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, "Педагогічна преса"). 11.04.01

5.  До­ш­кі­ль­не ви­хо­ван­ня. 09.06.99

6.  Журнал практикуючого психолога (Київський державний лінгвістичний університет Міносвіти і науки України). 11.05.00

7.  Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського), (медична психологія). 15.01.03

8.  Медична психологія (Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство), 18.01.07.

9.  Международный медицинский журнал (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство), (медична психологія). 30.06.04

10.  Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України). 08.09.99

11.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (Інститут педагогічної освіти дорослих АПН України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка).02.07.08

12.  Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія про­фе­сій­ної осві­ти. 09.06.99

13.  Пе­да­го­гі­ка і пси­хо­ло­гія. (АПН Укра­ї­ни). 09.06.99

14.  Початкова школа (Міносвіти, "Початкова школа" ЗАТ). 08.09.99

15.  Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України). 10.12.03

16.  Практична психологія та соціальна робота (м.Київ). 10.11.99

17.  Професійно-технічна освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, МО). 11.10.00

18.  Психологічні перспективи (Інститут соціальної і політичної психології АПН України, Волинський державний університет ім. Лесі Українки). 12.06.02

19.  Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства). 14.11.01

20.  Соціальна психологія (Український центр політичного менеджменту). 30.06.04

21.  Теорія і практика управління соціальними системами (Національний технічний університет "ХПІ", Українська інженерно-педагогічна академія, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди). 12.06.02

 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

1.  Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні наук. Психологічні науки, 15.01.03.

2.  Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки, 30.06.04.

3.  Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: військово-спеціальні науки, 13.12.00.

4.  Віснику післядипломної освіти (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Асоціація безперервної освіти дорослих), 18.01.07.

5.  Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: психологічні науки, 10.12.03.

6.  Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України), 14.11.01.

7.  Освіта і управління (ТОВ «Редакція науково-практичного журналу «Освіта і управління»), 15.01.03.

8.  Проблеми екстремальної та кризової психології. (Університет цивільного захисту України), 13.02.08

9.  Психодрама та сучасна психотерапія (Інститут соціальної та політичної психології АПН України, “Асоціація психодрами”), 30.06.04.

 
/