Опитування

Як часто ви берете участь у конференціях?
 

Погода

Погода в Львове

Міжнародна науково-практична конференція

«Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки

на розвиток практики в Україні»

25–26 лютого 2022 р.

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів та представників освітянської спільноти.

Основні напрямки конференції:

 1. Загальна психологія та психологія особистості.
 2. Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.).
 3. Педагогічна та корекційна психологія.
 4. Соціально-психологічні проблеми організації та управління.
 5. Соціальна і юридична психологія.
 6. Психологічні аспекти міжетнічних і міжкультурних відносин.
 7. Загальна педагогіка.
 8. Філософія сучасної освіти. Сучасні педагогічні технології та методики.
 9. Сучасні психологічні та педагогічні методи викладання.
 10. Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія.
 11. Перехід до багаторівневої вищої освіти: проблеми і перспективи.
 12. Управління системою вищої освіти в умовах модернізації. Системи оцінювання.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Конференція проводиться в заочній формі.

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Заповніть Online форму заявки для участі в конференції за допомогою посилання:

Online заявка на участь у конференції

Надійшліть на електронну скриньку Оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду наступні матеріали:
1. Тези доповіді;
2. Відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (після проходження рецензування).

ОСТАННІЙ ТЕРМІН ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

22 лютого 2022 р. (включно)

Увага!

1.  Назви файлів мають бути підписані українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити позначення наприкінці, наприклад:

Лотимо_Квитанція / Лотимо_Тези

2. Після отримання матеріалів, Оргкомітет протягом двох днів відправляє на адресу учасника лист-підтвердження. Прохання учасникам, які не отримали підтвердження, продублювати листа ще раз.

3. З метою відшкодування організаційних, видавничих, поліграфічних витрат та витрат з пересилання збірника матеріалів авторам, необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 220 грн. за одну публікацію. Кількість публікацій від одного автора не обмежується.

Електронний примірник тез буде надісланий на e-mail учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції. Друкований збірник тез буде надісланий учасникам заходу через 3 тижні після проведення конференції на поштову адресу, вказану у заявці.


БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

НАДАЮТЬСЯ АВТОРАМ ПІСЛЯ ВДАЛОГО ПРОХОДЖЕННЯ

РЕЦЕНЗУВАННЯ ТЕЗ

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); вчене звання, науковий ступінь (у разі наявності), посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Лотимо М. Ю.
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри загальної педагогіки
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Текст тез

• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Список літератури:. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115].

***


ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 
/